Izvori vode

Imanje je obogaćeno sa sedam izvora pitke vode i sa rijekom koja protiče kroz teren.. Kapacitet jednog od izvora je 7000,000 liarazdrave vode za pićer u 24 sata,ili 81.4 l / sec. Izvedenom kemijsko-bakteriološkom analizom utvrđena je vrhunska kvaliteta vode (vidi PDF),koju koristimo za naše sokove i eliksire.

Pogledajte mali slajd šou:

bs_BABosanski